Biomassaketels

Verwarmen met hout - de natuurlijkste brandstof ter wereld

Stijgende kosten voor fossiele energie en een groeiend milieubewustzijn leiden tot een steeds toenemende vraag naar hernieuwbare energiebronnen. Op de volgende bladzijden vindt u uitgebreide informatie over de efἀciënte verbranding van hout als duurzame grondstof in moderne verwarmingsketels.Een verwarming op hout is een goed alternatief voor verwarmen met olie of gas: want niet alleen de verantwoordelijke omgang met het milieu is een argument voor het gebruiken van deze natuurlijke grondstof. Als inheemse brandstof is hout heel voordelig en is de prijs niet onderhevig aan grote schommelingen.De geavanceerde techniek van Viessmann maakt het verwarmen met hout boven-dien efἀciënt en comfortabel. Het Vitoligno-programma biedt Ḁexibele oplossingen, zowel voor hoofd- als bijverwarming, naargelang het keteltype met kloofhout of pellets.

Eigenschappen van pellets

Voor de productie van pellets worden 100 % natuurlijke houtresten gebruikt. Deze grondstof is als afval van de houtverwerkende industrie in grote hoeveelheden beschikbaar in de vorm van schaafsel of zaagsel. Fijnkorrelige houtresten worden onder hoge  druk verdicht tot pellets, d.w.z. in een cilin-dervorm geperst. De grondstof wordt droog opgeslagen en getransporteerd. Absoluut droge opslag is ook bij u als gebruiker van de installatie noodzakelijk. Alleen op die manier kan een onberispelijke en doeltreffende ver-branding worden gegarandeerd.Momenteel worden houtpellets in zakken van  15 tot 30 kg, in grote kartonnen verpakkin-gen (tot 1 000 kg) of in bulk aangeboden. In bulkvorm worden de pellets in een tankwagen getransporteerd en via een slang systeem in de voorraadruimte geblazen. Wanneer een olieverwarming volledig door een pellet verwarming wordt vervangen, is de vroe-gere ruimte van de stookolietank in de kelder daarvoor ideaal.

Vitoligno: kloofhout of pellets: het Vitoligno-programma kan beide aan.

Hetzij als bij- of hoofdverwarming, hetzij met kloofhout of houtpellets: Viessmann biedt een compleet assortiment om te verwarmen met hout. Met uw keuze voor een Vitoligno houtketel zit u altijd goed. En wel om verschil-lende redenen: „hoge betrouwbaarheid „lange levensduur „comfortabele verwarming en warmwater-bereiding „onafhankelijkheid van olie en gas „kostenbesparing door zuinig energiever-bruik „pelletverwarming en zonnesystemen zijn perfect te combineren.

Download brochure

Verwarmen met hout

Downloaden